<%= now %>  
   
 
                 | 中 文 版 | ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
欢迎您光临“连云港市东金化工有限公司”(宁夏三丰化工有限公司)!
 
   
                  

 主营化工产品(中间体):三氯硫磷、精胺、甲基一氯化物、甲基硫化物铵盐、氯乙酸甲酯

              硫磷酯、甲基硫化物、乙基氯化物、乙基硫化物、三氯化磷、铵盐、二氯对甲酚

 主营农药产品:甲基立枯磷、 莎稗磷、乐果、乙酰甲胺磷、辛硫磷、高效氯氰菊酯、吡虫啉

          丁.苄合剂、辛硫磷.高氯、磷化铝                                                                                     

 

 

 

版权所有:连云港市东金化工有限公司 (宁夏三丰化工有限公司) 0518-87319228 苏ICP备09060916号